Ved udlevering af nøgler skriver lejer under på, at denne er erstatningspligtig for så vidt angår eventuelle skader på interiør, indbo og køkkenservice.

Lejer er ansvarlig for, at alle hunde er vaccinerede og forsikrede efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Udlejer har intet ansvar for eventuelle skader på lejer eller kursister, lejers eller kursisters hunde eller udstyr forvoldt af lejers eller kursisters hunde. Udlejer har endvidere ikke ansvar for lejer eller kursisters eventuelle skader forvoldt på lejer eller kursister.

Udlejer har intet ansvar for lejers eller kursisters hunde, der forlader Stengaardens Hundecenters område.

Hundeefterladenskaber skal samles op, og poserne skal lægges i de til formålet opsatte skraldespande, der findes både udendørs og indendørs.

I tilfælde af regn og/eller sne m.v. skal lejer og kursister skifte til tørt og rent fodtøj inden adgang til undervisningslokalerne. Våde/snavsede hunde skal aftørres med håndklæde eller lignende.

Lyset slukkes efter brug.

Projektor slukkes efter brug.

Router skal kobles fra strømkilde efter brug.

Stengaardens Hundecenter

Nøragervej 3

4291 Ruds-Vedby

Tlf: 28 76 00 11

E-mail: stengaardenshundecenter@gmail.com