Hund & Træning blev grundlagt i 2003 af Christrina Ingerslev, som samme år startede bladet Hund & Træning. Bladet blev udgivet indtil 2012, hvor det måtte lukke bl.a. som følge af finanskrisen. Undervejs har vi udviklet en lang række uddannelser, klikkerinstruktøruddannelse, instruktøruddannelse, adfærdsrådgiveruddannelse og NoseWorkinstruktøruddannelse, for blot at nævne nogle. Vi står for videbegærlighed, høj faglighed, nyskabelse, erfaring, stor indfølingsevne med hunde og mennesker og en altopslugende interesse for at udbrede budskabet om fordelene ved belønningsbaseret træning. Vi ønsker at udbrede og videreudvikle kendskabet til træning baseret på hundens præmisser og bruger hele tiden denne viden som grundlag for at udvikle nye måder at gøre dette på. Vi har udviklet vores eget undervisnings- og træningskoncept, som bl.a. er beskrevet i vores bog KLIK dig til succes. Hos Hund & Træning er vores slogan ”Empowerment for you and your dog”, og det er der en helt speciel grund til. Det handler om vores grundlæggende tilgang til det at arbejde med vores hunde og i det hele taget at omgås med dem i hverdagen. Med inspiration fra den canadiske specialist i adfærd og indlæringsteori, James O’Heare, begyndte vi i Hund & Træning, som den første hundeprofessionelle institution i Danmark, at arbejde med begrebet empowerment som et kerneelement i vores tilgang til træningen af hunde. Det indgår som en central præmis i al vores træning og alle vores uddannelser, og vi afholder kurser med fokus på at styrke empowerment for både konkurrencehunde og familiehunde.

Se mere om uddannelsen på Hund og Træning